A E R O P R O J E K T _________________________________________________________

Home » Polityka prywatności
A+ R A-

Polityka prywatności

Zasady podstawowe

Przykładamy dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników. "Aeroprojekt" Sp. z o.o., jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych naszej Spółce. Są one w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Aeroprojekt.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.


Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez "Aeroprojekt" Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). "Aeroprojekt" Sp. z o.o. używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.


Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest "Aeroprojekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Nadarzyńska 44. "Aeroprojekt" Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

"Aeroprojekt" Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika "Aeroprojekt" Sp. z o.o. przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym  a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez "Aeroprojekt" Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.


Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez "Aeroprojekt" Sp. z o.o. (administratora danych).


Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa "Aeroprojekt" Sp. z o.o. może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z "Aeroprojekt" Sp. z o.o. w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. "Aeroprojekt" Sp. z o.o. może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do "Aeroprojekt" Sp. z o.o. jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Last modified on czwartek, 02 grudnia 2021 12:49

Partnerzy

netiq ptnrnet silver smnovell ptnrnet silver smsuse ptnrnet silver smLOGOTYP EVER sm

Wsparcie techniczne

Szybki kontakt

  • tel.  +48 536 207 190
  • Czatuj ze mną