A E R O P R O J E K T _________________________________________________________

Home » News » Nowa wersja aplikacji Rejestr Zamówień Publicznych
A+ R A-
25-02-2014

Nowa wersja aplikacji Rejestr Zamówień Publicznych

W na koniec stycznia 2014 udostepniliśmy nową wersję systemu Rejestr Zamówień Publicznych.

Nowa wersja poza zmianami funkcjonalnymi została dostosowana do zaktulizowanych zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, uchwalonych przez Sejm w dniu 7 lutego 2014r.

Dodatkowo nowa wersja systemu, przygotowana posiada ulepszenia interfejsu obsługi jak również nowe funkcjonalności:

- zwiększona przestrzeń robocza z tabelami zamówień

- poprawione sortowania

- nowy, wygodny sposób anulowania zamówień

- umowy ramowe,

- raport - tabela z informacjami do rocznego zestawienia ZP-SR IV. : "Zamówienia klasyczne i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy"

- parametr definiujący, czy roboty budowlane mają/ nie mają być sumowane do progu wynikającego z art. 4 pkt 8 Ustawy PZP.

rzp1 copy

Nowa wersja systemu RZP dostępna jest bezplatnie dla wszystkich użytkowników posiadających aktualną opiekę autorską.

Partnerzy

netiq ptnrnet silver smnovell ptnrnet silver smsuse ptnrnet silver smLOGOTYP EVER sm

Wsparcie techniczne

Szybki kontakt

  • tel.  +48 536 207 190
  • Czatuj ze mną