A E R O P R O J E K T _________________________________________________________

Home » Oferta » Czy masz doskonały projekt IT ?
A+ R A-

Czy masz doskonały projekt IT ?

805385slide8

Zapewniamy kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach realizacji projektu.

W ramach przygotowania projektu zajmujemy się:

Definiowaniem zakresu projektu:

 • Opracowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla oprogramowania aplikacyjnego,
 • Opracowanie wytycznych odnośnie projektu architektury systemu i infrastruktury technicznej IT,
 • Opracowanie strategii integracji systemów informatycznych funkcjonujących w organizacji Klienta,
 • Przygotowanie wymagań formalnych dla potencjalnych wykonawców,
 • Opracowanie wymagań kompetencyjnych zespołu realizacyjnego,
 • Określenie zasad zarządzania procesem realizacji projektu oraz standardów produkcji oprogramowania.


Wymiarowaniem projektu w aspekcie:

 • Finansowym (oszacowanie spodziewanych kosztów realizacji projektu),
 • Czasowym (opracowanie harmonogramu projektu z uwzględnieniem potrzeb biznesowych Klienta),
 • Zasobowym (określenie niezbędnych zasobów po stronie Klienta oraz wykonawcy/wykonawców projektu, koniecznych do jego realizacji).


Analizą otoczenia prawnego:

 • Analiza prawodawstwa krajowego oraz przepisów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących realizowanego projektu,
 • Przegląd aktualnego procesu legislacyjnego pod kątem identyfikacji ewentualnych przyszłych uregulowań prawnych, mogących mieć wpływ na projekt,
 • Wsparcie w zakresie procedur legislacyjnych w przypadku udziału Klienta w procesie tworzenia prawa,
 • Opracowywanie projektów dokumentacji wymaganej od zamawiającego i wykonawcy w procesie przygotowywania oraz realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Pomoc prawna w czasie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomoc w przygotowywaniu stanowiska zamawiającego, formułowaniu pism, stanowiska w przedmiocie ochrony prawnej, środków ochrony prawnej, zastępstwo prawne przed organami i sądami odwoławczymi,
 • Pomoc prawna w zakresie prowadzenia negocjacji, udział w negocjacjach po stronie Klienta,Pomoc prawna w procesie przygotowywania i zawierania umów oraz w trakcie realizacji projektów,
 • Zapewnienie pomocy prawnej, w tym zastępstwa prawnego przed osobami, instytucjami, organami i sądami w każdym aspekcie prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie projektów realizowanych z oferowanym przez nas wsparciem.


Optymalizacją procesów przejściowych, poprzedzających pełne wdrożenie projektu:

  • Opracowanie planu i oszacowanie kosztów migracji danych z aktualnie funkcjonujących do nowych systemów,
  • Opracowanie narzędzi pozwalających na badanie jakości i naprawę danych podlegających konwersji,
  • Opracowanie konfiguracji przejściowych, zapewniających ciągłość procesów biznesowych w fazach przejściowych.
More in this category: « Bezpieczeństwo IT

Partnerzy

netiq ptnrnet silver smnovell ptnrnet silver smsuse ptnrnet silver smLOGOTYP EVER sm

Wsparcie techniczne

Szybki kontakt

 • tel.  +48 536 207 190
 • Czatuj ze mną